Palestrantes

Confira abaixo os palestrantes do evento:

Fábio Augusto Salvador

icon60px

Marcos Camargo

icon60px

Otávio Borges

icon60px

Rene Ariel Dotti

icon60px

Érico Negrini

icon60px

Adilson Carvalho Silva

icon60px

João Pedro Gebran Neto

icon60px

Ricardo A. R. Hurtado

icon60px

Felipe Eduardo Hideo Hayashi

icon60px

Erika Mialik Marena

icon60px

Solon Linhares

icon60px

João José Vallim

icon60px

Andréia Laís

icon60px

Fluvio Oliveira Garcia

icon60px

Guilherme Donega

icon60px

Thiago Giovani Romero

icon60px

Luiz Roberto de Godoy

icon60px

Katia Cilene Brembatti

icon60px

Rubens Valente

icon60px

Fabio Serapião

icon60px

Fausto Martin De Sanctis

icon60px

Alexandre Cordeiro Macedo

icon60px

Marlus H. Arns de Oliveira

icon60px

José Viana Amorim

icon60px

Maurício Soares Bugarin

icon60px

Charles Rodrigues Valente

icon60px

Luiz Felipe Calabró

icon60px

Silvino Schlickmann

icon60px

Aphonso Mehl Rocha

icon60px

Fabio Malina Losso

icon60px