Palestrantes

Confira abaixo os palestrantes do evento:

Thiago Giovani Romero

icon60px

Alexandre Cordeiro Macedo

icon60px

Felipe Eduardo Hideo Hayashi

icon60px

Luiz Roberto de Godoy

icon60px

Marlus H. Arns de Oliveira

icon60px

Fluvio Oliveira Garcia

icon60px

José Viana Amorim

icon60px

Erika Mialik Marena

icon60px

Guilherme Donega

icon60px

Fausto Martin De Sanctis

icon60px

Solon Linhares

icon60px

Fabio Serapião

icon60px